Jedno sto a čtyři léta už jsou tomu, co se národ Čechů vydal vlastní cestou. Na počátku této cesty byly poměry se západními sousedy srovnatelné. Dnes jen těžko. Způsobily tento stav opravdu pouze nešťastné vnější okolnosti, nebo máme „národní talent“ dělat pitomá rozhodnutí? Během více než století to často vypadalo spíš na to druhé. Poslední rok snad zase dává naději…

Držme se odkazu našich předků – viz http://pater-boemus.cz/archiv/1242