(jgw) Při vyšetřování vesmírných potíží Rusové správně předpokládají, že se jedná o sabotáž z americké strany. Diverzanta do kosmu dopravil 19. dubna 2011 americký astronaut Andrew J. Feustel pod průhlednou záminkou, že má manželku s českými kořeny.

Sledujte magazín Pater Boemus: http://pater-boemus.cz/archiv/3756