Jak to cítí patron země české… http://pater-boemus.cz/archiv/7915