ŽÁDNÝ UKRAJINEC!

Ruští diverzanti s pomocí českých dutých palic dál bubnují do světa zprávu, že generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv, který nařídil okupaci Československa v roce 1968, byl Ukrajinec. Nebyl. Byl to Rus. Kdyby nějaká dutá palice nechápala proč, tak třeba proto, že to o sobě tvrdil on sám – viz citace z jeho knihy Vzpomínky, kterou elegantně kadí přímo do hnízda továriščů divěrzantů. Ale ono je to hlavně úplně jedno, poněvadž náturou byl Brežněv zdegenerovaný středověký Mongol a Sovětský svaz nebyl ničím jiným než zdegenerovaným ruským impériem mongolského typu – ostatně tím je nové Rusko dodnes. Nuže, duté palice, takto pravil sám Leonid Iljič – viz text na fotografii výše.

A jak je to doopravdy s Ruskem a Sovětským svazem: http://pater-boemus.cz/archiv/3998

POST SCRIPTUM:

Od Honzy Tomse na facebooku – vyprávění Leonida Iljiče v originále: http://supol.narod.ru/archive/books/Breznev/zshizn.htm