Vedení slavného hostince U chcípáka prohlašuje, že jejich restaurační podnik není pojmenován podle současného prezidenta republiky, nýbrž podle jednoho pana vrchního z bolševických dob, který byl sice taky kripl na nohy, ale hlavu měl v pořádku. Více o „našem“ neobyčejném […]