(jgw) Dostal se mi do rukou katalog výstavy „Oživlé dřevo“. Marně jsem mezi exponáty hledal ing. Lipovskou. Škoda promarněné příležitosti! Mohla se uplatnit v tom, pro co má předpoklady a nemusela se trápit předstíráním, že je renomovaná ekonomka. 

Pokračování zde http://pater-boemus.cz/archiv/5734