Člověk vždycky ocení, když je něco řečeno stručně, jasně a jednoznačně, viz http://pater-boemus.cz/archiv/8229