„Česká republika potřebuje státníka typu… Otto von Bismarcka, který by se nezalekl krajních prostředků při obnovení její vnitřní jednoty… Uvidíme, zda Václav Klaus mladší dokáže tuto nesmírně obtížnou a nevděčnou úlohu sehrát“ … prohlásil profesor Ivo Budil

Co k tomu dodat? Níže se leccos vysvětluje:

Ivo T. Budil (* 8. srpna 1965 Praha) je český antropolog a vysokoškolský pedagog. Je zakladatelem a emeritním děkanem Fakulty filozofické (původně Fakulty humanitních studií) Západočeské univerzity v Plzni. Funkci děkana vykonával ve dvou funkčních obdobích v letech 1999 až 2005. V roce 2007 byl krátce prorektorem ZČU, na tento post však rezignoval v říjnu, aby se vrátil na filozofickou fakultu. Rezignace následovala po skončení plagiátorské aféry, ve které byl obviněn z používaní cizích vědeckých výsledků v řadě svých prací bez řádné citace, etická komise univerzity (jejíž většinu tvořili podřízení Ivo Budila) však plagiátorství neshledala. Nyní působí na Metropolitní univerzitě Praha.

(z Wikipedie)

Další informace najdete zde: http://pater-boemus.cz/archiv/1740