JAK POZNÁTE HŇUPA?
Jednoduše: papouškuje bez rozmyslu ruské dezinformace. Hňup je například schopen tvrdit, že to ruské poleno na fotce, které nařídilo okupaci Československa v roce 1968, byl ve skutečnosti Ukrajinec. To je stejná pitomost jako tvrdit, že blecha je šelma psovitá, poněvadž jste ji chytili v psí boudě. Víc k tomu říkat nebudu, protože každý, kdo není hňup, si potřebné informace najde během několika minut. Diskutovat s hňupem je zásadní chyba – hňupa je potřeba vykázat do patřičných míst. Těch míst je víc, ale nějakou shodou okolností se ani jedno nejmenuje slušně – proto si laskavě vyberte sami podle situace a vlastního uvážení…

Základní informace:

Wikipedie, solidně odzdrojovaný text: Brežněvova národnost byla ruská, ale omylem byla v některých dokumentech, včetně jeho pasu z roku 1947, uvedena jako ukrajinská. Jiné dokumenty, jako např. průvodní list k Řádu vlastenecké války, zase uvádí národnost ruskou. Vyjádření potvrzující že byl Rus najdeme v jeho vlastní knize Vzpomínky (1979), kde napsal tento text: Jsem národností Rus, původem proletář, dědičný metalurg.

POST SCRIPTUM:

Jak je to doopravdy s Ruskem a Sovětským svazem: http://pater-boemus.cz/archiv/3998